BAB 1 PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Posted: November 18, 2013 in BAB 1 TINGKATAN 5
Tags:

PERDAGANGAN TINGKATAN 5

logo-logo-bank-malaysia

Bab 1: PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL
– Sistem perbankan British yang diubahsuai mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)
– Berlandaskan prinsip komersial iaitu keuntungan dan kecekapan

CIRI PERBANKAN KONVENSIONAL
1. Beri faedah atas simpanan
2. Kenakan faedah atas pinjaman
3. Buat pelaburan
4. Utamakan keuntungan
5.
SISTEM PERBANKAN ISLAM
– Berlandaskan prinsip Islam/syariah
– Tiada amalan riba dan faedah
– Mempunyai penasihat syariah

PERBEZAAN SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL (SPK) DENGAN SISTEM PERBANKAN ISLAM (SPI)

PERBANKAN KONVENSIONAL
Mengandungi unsur riba
Tertakluk kepada peraturan BNM
Bebas melabur dalam semua sektor
termasuk perjudian
Penasihat terdiri daripada pakar
perbankan konvensional sahaja

PERBANKAN ISLAM
Mengharamkan unsur riba
Tertakluk kepada peraturan BNM dan hukum syarak
Melabur dalam seKtor yang halal dan jauh dari perjudian dan perkara meragukan.
Penasihat terdiri daripada ulama,ahli
akademik dan pakar perbankan Islam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s