KEPENTINGAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA KPD PENGELUAR DAN NEGARA

Posted: July 29, 2014 in BAB 4 PERNIAGAAN ANTARABANGSA
Tags:

NOTA POWERPOINT- 2.Kepentingan Perniagaan Antarabangsa

3.PROSEDUR IMPORT (DOWNLOAD DISINI)

Prosedur import

 1. Mematuhi kehendak undang-undang

Akta Kastam 1967 – mengawal pengimportan jenis barang

 1. Membuat pesanan

Inden

 • menghantar surat pesanan kepada pengeksport
 • pengimport dapatkan surat jaminan kredit dari bank atas nama
 • pengeksport
 • surat kredit dihantar bersama inden
 • pengimport tunggu pengesahan pengeksport

Saluran import

 • secara langsung
 • berhubung terus tanpa orang tengah dengan kemudahan komunikasi dan barang juga dihantar terus kepada pengimport
 • pejabat cawangan
 • kepunyaan pengeksport terletak di Negara pengimport atau pengeksport
 • ejen import
 • khusus import barang, dibayar komisen mengikut kuantiti barang diimport
 • saudagar import
 • orang tengah yang mengendalikan hal teknikal untuk menjaga kepentingan pengeksport dan Pengimport
 • lain-lain
 • ejen pengembara melalui ekspo, pameran dan rombongan perdagangan
 1. Menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran

pengimport menunggu ketibaan bil muatan, invois eksport, surat jaminan

kredit dan bil perintah bayar yang dihantar menerusi bank selepas bayaran

dibuat

 1. Memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953
 • bayaran import memenuhi akta
 • bayaran ke luar negara melebihi RM10 000 mesti mendapat persetujuan pihak
 • berkuasa
 • Borang KPW – membeli mata wang asing
 • Borang KPW2-memindahkan mata wang ringgit ke luar Negara
 1. Ketibaan barang import di pelabuhan dan membuat persiapan menerima barang

i.    syarikat perkapalan hantar notis pemberitahuan kepada pengimport tentang

ii.    tarikh ketibaan kapal di pelabuhan

 1. Menuntut barang dan membiayai duti kastam

i.    bil muatan, lessen import, sijil insurans dan invois eksport disediakan

ii.    pengimport untuk pihak kastam

iii.    barang tidak bercukai – pengimport isi borang kemasukan barang percuma

iv.    barang bercukai – borang kemasukan barang bercukai

v.    kemasukan untuk kegunaan dalam negeri – bawa keluar barang serta-merta

vi.    lepas bayar duti kastam

vii.    kemasukan untuk pergudangan – menangguh bayar cukai – simpan dalam

viii.    gudang berbon

 1. Memeriksa barang dan mengangkut barang keluar dari pelabuhan

i.    periksa barang pasti tiada kerosakan

ii.    kerosakan yang tidak tercatat dalam bil muatan – tuntut ganti rugi daripada

iii.    syarikat insurans

BIL MUATAN:

 

bill_of_lading

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s