Archive for the ‘KAMUS T4’ Category

BAB 2 UNSUR PERDAGANGAN

1) BANTUAN PERNIAGAAN- SEMUA PERKHIDMATAN SEPERTI INSURANS,GUDANG,KOMUNIKASI,BANK,PROMOSI,DAN PENGANGKUTAN YG MEMBANTU USAHAWAN DALAM MENGURUSKAN PERNIAGAAN DENGAN LEBIH BERKESAN.

2) PERDAGANGAN- AKTIVITI PENGAGIHAN BARANG DAN PERKHIDMATAN DR PENGELUAR KEPADA PENGGUNA AKHIR.

3) PERNIAGAAN- PROSES PERTUKARAN NILAI ATAU JUAL BELI PRODUK DAN PERKHIDMATAN BERMOTIFKAN KEUNTUNGAN

4) PERNIAGAAN ANTARABANGSA- AKTIVITI PERNIAGAAN ANTARA PENIAGA DALAM SESEBUAH NEGARA DENGAN PENJUAL DARI NEGARA YANG LAIN.(IMPORT,EKSPORT, ENTREPORT)

5) SISTEM BARTER- SISTEM PERTUKARAN BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN BERSAMA MENGIKUT KEHENDAK ANTARA 2 PIHAK.

 

DOWNLOAD DISINI:
BAB 2 UNSUR PERDAGANGAN

Advertisements

ISTILAH ISTILAH

Posted: November 19, 2013 in KAMUS T4
Tags:

BAB 1 ASAS KEPADA PERDAGANGAN

-KEPERLUAN-KEPENTNGAN ASAS YG DIPERLUKAN MANUSIA UTK HIDUP

-KEHENDAK-KEINGINAN TERHADAP BARANG @PERKHIDMATAN UTK HIDUP SELESA.

-PENGELUARAN- USAHA HASILKAN BARANGAN DANPERKHIMATAN UTK MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK

-PENGELUARAN LANGSUNG- UTK MEMENUHI KEPERLUAN PERIBADI/SARA HIDUP KELUARGA SAHAJA

-PENGELUARAN TIDAK LANGSUNG-PENGELUARA YG MEMERLUKAN BANTUAN ORANG LAIN BAGI MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK.

-PERUSAHAAN EKSTRAKTIF- PROSES MENGELUARKAN BAHAN MENTAH DARI BUMI.(PERLOMBONGAN,PERTANIAN,PERIKANAN.

-PERUSAHAAN PERKILANGAN-PROSES MENUKAR BAHAN MENTAH KPD BARANG SEPARA SIAP/SIAP.

-PERUSAHAAN PEMBINAAN- AKTIVITI PEMASANGAN,PEMBINAAN BANGUNAN, DAN PENGUBAHSUAIAN BARANG SIAP/SEPARA SIAP

-PERDAGANGAN- AKTIVITI PENGAGIHAN DAN PEMINDAHAN BARANG DARI PENGELUAR KPD PENGGUNA AKHIR.

-KHIDMAT LANGSUNG- PERKHIDMATAN PERIBADI SECARA TERUS DARI SATU ORANG PD ORG YG LAIN.(DOKTOR GIGI,KEDAI GUNTING RAMBUT).

FAKTOR PENGELUARAN- TANAH (TEMPAT,KAWASAN DIMANA AKTIVITI PENGELUARAN DILAKUKAN),MODAL(DANA,WANG BAGI MEMULAKAN PERNIAGAAN),USAHAWAN(INDIVIDU YG MENGURUSKAN PERNIAGAAN), BURUH (PEKERJA)

DOWNLOAD ISTILAH DISINI
ISTILAH BAB 1 ASAS KEPADA PERDAGANGAN