Archive for the ‘KAMUS T5’ Category

ISTILAH BAB 2 INSURANS

Posted: May 8, 2014 in KAMUS T5

images

 

INSURER- SYARIKAT INSURANS YG MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA INSURED

INSURED-AHLI/PELANGGAN YANG MEMBELI POLISI INSURANS

PREMIUM-BAYARAN/SUMBANGAN YANG DIBERI OLEH INSURED KEPADA DANA INSURANS (BAYARAN BULANAN)

POLISI INSURANS- SUATU PERJANJIAN ATAU KONTRTAK ANTARA INSURED DAN INSURER

RISIKO-KEBARANGKALIAN SESUATU KEMALANGAN/KEJADIAN BERLAKU

TAKAFUL-SKIM INSURANS ISLAM BERASASKAN HUKUM SYARAK DGN PRINSIP MUDHARABAH DAN TABARRUK

TAKAFUL KELUARGA- MEMBERI PERLINDUNGAN INDIVIDU ATAU KELUARGA AKIBAT KEMALANGAN @ KEMATIAN PESERTA

TAKAFUL AM- PERLINDUNGAN KEPADA HARTA, BANGUNAN, DAN BARANG DARI RISIKO KEROSAKKAN

RISIKO BOLEH INSURANS- KEKERAPAN KEJADIAN BOLEH BERLAKU

RISIKO TIDAK BOLEH DIINSURANS-RISIKO KEJADIAN TIDAK BOLEH DIJANGKA

 

NSURER

Advertisements

ISTILAH BAB 1 PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

AKAUN SEMASA- AKAUN SIMPANAN YANG MEMBOLEHKAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN CEK.

BANK ISLAM-BANK YG MENJALANKAN PERNIAGAAN BERDASARKAN SYARIAT/UNDANG UNDANG ISLAM

BANK PERDAGANGAN-BANK YG DITUBUHKAN DIBAWAH AKTA SYARIKAT DAN TUJUAN MEMAKSIMUMKAN KEUNTUNGAN

BANK SAUDAGAR- BANK YG MEMBERIKAN PERKHIDMATAN KHAS UTK SYARIKAT BERHAD

BANK PUSAT-BANK YANG MENJALANKAN DASAR DASAR KEWANGAN NEGARA

CEK- SEJENIS ALAT BOLEH BAYAR YG DIBERI KPD PEMEGANG AKAUN SEMASA

CEK PALANG KHAS- CEK YG MEMPUNYAI NAMA BANK TERTENTU DALAM PALANGNYA

CEK TIDAK LAYAN-CEK YG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UTK PEMBAYARAN

CEK TERBUKA-CEK YG BOLEH DITUNAIKAN DIKAUNTER BANK

CEK TERTUTUP-CEK YANG TIDAK BOLEH DITUNAIKAN DI KAUNTER BANK SEBALIKNYA PEMBAYARAN DIBUAT MELALUI AKAUN BANK

GIRO- PERKHIDMATAN KOMPUTER YG BOLEH MENYELESAIKAN PENGUTIPAN ATAU PEMBAYARAN BIL MELAUI ARAHAN TETAP

PERBANKAN KONVENSIONAL-BANK YG MENJALANKAN URUSAN PERNIAGAAN BERASASKAN UNSUR FAEDAH.

DOWNLOAD ISTILAH- ISTILAH BAB 1 PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN